Групата е създадена
НА 09.01.2011
в социалната мрежа "facebook"

Автор на клипа е нашата колежка и член на групата
Кера - Вили Манасиева
учител по музика в ОДЗ "Здравец" гр. Петрич
"Надежда за утре" - химн на група " АЗ СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ"
АВТОР:СНЕЖАНА ТУШЕВА - старши учител в ЦДГ № 44 "Крилатко" гр. Варна
МУЗИКА: КИНЧЕ ЙОНКОВА от гр.Пловдив - учител по музика в гр.Перущица
ОДЗ "Радост" и ОДЗ "Тракийче"
АРАНЖИМЕНТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ: ДИАНА МАРИНОВА -учител по-музика в
ЦДГ №7 "Изворче" гр.Варна
Предложение за дизайн - Рая Петкова
ЦДГ №2 "Юнско въстание" град Плевен
Автор на клипа е нашата колежка и член на групата
Кинче Йонкова от гр. Пловдив
учител по- музика в ОДЗ "Радост" и ОДЗ "Тракийче" гр. Перущица
За въпроси към нас- е-mail:azsamdu@abv.bg

кЪМ ГРУПАТА ПРИНАДЛЕЖАТ:
ФОРУМ "АЗ СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ"

ОБЩНОСТ
" ПРОФЕСИЯ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ"

Администраторите на група" Аз съм детски учител"ВИ
пожелават приятно, колегиално общуване, наситено с нови
приятелства, споделени опити, идеи, проекти,
взаимопомощ и подкрепа в името на професията, която
ни обединява и сплотява. Професията, която е
нашето призвание, която с нищо не е съвместима,а с друго трудно заменима...

За въпроси към нас-

САМО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПА
"АЗ СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ"
МОГАТ ДА ДОБАВЯТ СВОИ КОЛЕГИ.